Välkommen att besöka och utbyta kunskap med det lokala näringslivet

+ Delad kunskap + Delad upplevelse + Delade kontaktuppgifter
HÅLLBARA YRKESRELATIONER

Personer på konferans

NETWORKING CITY

Aktivt nätverkande och samverkan skapar ny kunskap och nya yrkesrelationer. Detta är speciellt betydelsefullt för städer och regioner med stark tillväxt.
En aktiv relations- och nätverksstrategi ökar möjligheter att attrahera och integrera fler nytillkomna yrkesverksamma personer.

Grunden för Sveriges främsta nätverksstad, är att lokala yrkes och sponsornätverk samverkar och aktivt öppnar upp för befintliga och nytillkommande yrkesintresserade personer. Nätverkens alla medlemmar bidrar med kunskap, erfarenhet och engagemang i sina egna nätverk samtidigt som dom bidrar till stadens integration och utveckling av hållbara relationer.

NETWORKING CITY KOMMER SYNAS

På flertalet platser och event kommer projektets unika QR KOD exponeras för att attrahera intresserade personer att söka sig till något eller några av de nätverksaktiviteter som regelbundet genomförs av olika lokala yrkes och sponsornätverk.

Bakom QR koden finns all information samlad om resp nätverk och program. Då QR koden enbart fungerar för de som har ett gratiskonto med digitalt profilkort är det även möjligt att för dom som så vill, att frivilligt dela kontaktuppgifter med varandra på dom olika nätverksplatserna.

NÄTVERKSAMBASSADÖRER MED LOKAL FÖRANKRING OCH ENERGI

För att få den tillväxt som projektet möjliggör behövs lokalt engagerade nätverksambassadörer med energi och tydliga roller. I inledningen av detta projekt har vi tänkt följande lokala PROJEKTGRUPP.

 • Lars Koverberg
 • Heidi Andersson
 • Anders Wistemar
 • Maria Singh
 • Mikael Lundgren
 • Rasmus Brehms-Hulgaard
 • Kim Salsbring
 • Kristina Frank

Anslutna yrkes och sponsornätverk skall vara;

 • Öppna för nya medlemmar.
 • Opolitiska utan religiös koppling.
 • Aktivt samarbetsvilliga med andra nätverk i gruppen

Projektet erbjuder intresserade yrkes- och sponsornätverk följande;

 • Gratis exponering i nätverksappen för stadens yrkes och sponsornätverk och därmed på stadens alla exponeringsplatser och mötesplatser.
 • Möjlighet att attrahera nya besökare som sedemera kan bli nya medlemmar i resp yrkes och sponsornätverk.
 • Regelbundna informations- och utbildningsträffar för medverkande nätverk.

Samtidigt förbinder sig resp yrkes och sponsornätverk att;

 • Ha minst 1 nätverksansvarig för uppdaterande av information samt säkerställande av kontakten med nya besökare/medlemmar.
 • Att utan annan ersättning exponera Nätverksstad1 och dess QR kod på nätverkets möten och event. På detta sätt bidrar samtliga nätverk att sprida kunskap om sitt egna nätverk samt övriga nätverk i staden.

KOMMUNIKATION OCH MÖJLIGA NÄTVERKSPLATSER MED SKYLTNING

Välkommen att besöka våra nätverk i Skellefteå.

 • Program
 • Föreningar
 • Mötesplatser
 • Kontaktpersoner
 • Flygplatsen
 • Bussar
 • Taxibilar
 • Stadshotellet
 • Folkparken
 • Friidrottshallen Flora
 • Kraft Arena
 • Restauranger
 • Fikaställen
 • House Be

NÄTVERKSPROGRAM 2023

 • CHEFSDAGEN
 • AFFÄRSMINGLET
 • DINNER WITH NEW FRIENDS
 • ROTARY
 • FÖRETAGARNA
 • SAIK
 • Sunnanå
 • Skellefteå AIK Friidrott

HUR DRIVS PROJEKTET?

NETWORKING CITY är ett projektinitiativ som drivs av Nätverksföreningen vilket är en fri sammanslutning av olika nätverksarrangörer och medlemmar i Sverige med mångårig erfarenhet av att skapa och underhålla olika yrkesnätverk på olika platser i Norden.